Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojasta

Tietosuojalla tarkoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja erityislakien henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista organisaation toiminnassa.

Rekisterin nimi

Avion Interactive Oy:n asiakas- ja uutiskirjeiden tilausrekisteri

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, organisaation nimi ja titteli. Lisäksi palveluntarjoajan sähköiselle palvelimelle tallentuu tietoa siitä, milloin ja mitä uutiskirjeitä rekisteröity on avannut.

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti sähköisillä ja fyysisillä uutiskirjeillä sekä tapahtumien ja koulutustoiminnan ilmoittautumisten yhteydessä.

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus

Avion Interactive Oy:n käsittelee henkilörekisterissään olevia henkilötietoja ydinliiketoimintansa ylläpitämiseksi ja siitä viestiäkseen.

Kerättyjä tietoja käytetään Avion Interactive Oy:n markkinoimista tuotteista, palveluista, ajankohtaisista asioista ja toiminnasta tiedottamiseen.

Tietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin uutisointi rekisteröidylle henkilölle on relevanttia, ja/tai kunnes rekisteröity poistuu lähetyslistalta omasta toiveestaan.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n sisällä tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoihin on pääsy rekisterinpitäjän työntekijöillä ja henkilötietojen käsittelijöillä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Avion Interactive Oy noudattaa tietoturvallisuuden hyviä käytäntöjä.

Rekisterejä säilytetään ensisijaisesti sähköisesti palveluntarjoajan suojatulla palvelimella, johon on pääsy vain rekisterinpitäjän työntekijöillä sekä kyseisellä palveluntarjoajalla, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän toimeksiannosta.

Rekisterin tietoja säilytettäessä myös muualla kuin palveluntarjoajan palvelimella, niitä säilytetään suojatulla verkkoasemalla, johon on pääsy vain rekisterinpitäjän työntekijöillä sekä verkkoaseman palveluntarjoajalla, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän toimeksiannosta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää tai poistaa rekisteröidyn käsittelyn kannalta virheellisen, puutteellisen tai tarpeettoman tiedon rekisteröidyn vaatimuksesta sekä rekisterin ylläpidon yhteydessä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tulla toiveestaan kokonaan poistetuksi Avion Interactive Oy:n rekisteristä. Rekisteröity voi tarkistaa, oikaista ja poistaa tietojaan ottamalla yhteyttä Avion Interactive Oy:öön sähköpostitse osoitteeseen info@avioninteractive.fi  

Avion Interactive

Ota yhteyttä ja kerromme lisää edustamistamme ratkaisuista ja lähimmästä sinua palvelevasta asiantuntijaorganisaatiosta.

Myynti

Eero Martikainen | +358 400 777 253
Karl Schroderus | +358 500 110 173
Kimmo Voutilainen | +358 44 523 2375
Mia Äppelqvist Suhonen | +358 44 535 2618
Toni Hynninen | +358 400 293 333
Sami Kivelä | +358 44 584 5415

Tuki

Miika Jurttila | +358 50 369 5844
Sandra Coloma | +358 40 413 6748
Juha Haakana | +358 44 584 6441
Niko Suominen | +358 50 540 2012
Lauri Helkkula | +358 44 244 3344

Tuki- ja huoltopyynnöt:
support@avioninteractive.fi

Toimipisteet

ESPOO SHOWROOM
Stella Business Park, Terra talo
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo

TURKU SHOWROOM
Lemminkäisenkatu 14-18 B
(Datacity Werstas, 4. krs.)
20520 Turku

TAMPERE SHOWROOM
Technopolis Asemakeskus
2. krs. Business Zone
Peltokatu 26
33100 Tampere

KUOPIO SHOWROOM
KPY Novapolis
Viestikatu 7 C-osa 4. kerros
70210 Kuopio

LASKUTUS
Lars Sonckin kaari 16
02600 ESPOO

LOGISTIIKKA
Örninkatu 6
24100 Salo

info@avioninteractive.fi
www.avioninteractive.fi
Y-tunnus 2680779-3
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Katso tarkemmat yhteystiedot

Lähetä viesti

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.